09 de maig, 2006

LA LLEI DE DEPENDÈNCIA I ELS DRETS DE NOVA GENERACIÓ

Ahir, Jesús Caldera, ministre de treball i afers socials, va venir a Girona a presentar la Llei de Dependència que s’està tramitant al Congrés dels Diputats. L’espera (va arribar tard degut al trànsit de Barcelona, que estrany) va valer la pena. La seva exposició va ser brillant, va fer una exposició ordenada, acurada i amb un llenguatge senzill. Això és d’agrair per l’auditori.

L’estat del benestar implantat a tota Espanya amb els governs socialistes de Felipe Gonzalez, fa un pas endavant amb la Llei de Dependència. Aquesta llei, a grans trets, construeix un sistema nacional per tal de prestar ajudes econòmiques i serveis a persones amb dependència. L’esperança de vida és cada dia més llarga, la contrapartida és que a vegades arribem en condicions que no ens asseguren una qualitat de vida. Aquest projecte de llei aposta perquè la gent gran i els discapacitats, puguin rebre l’atenció d’acord amb la seva dependència, a casa, fins que això sigui possible. Així mateix procura un servei de qualitat i per això s’invertirà en formació dels treballadors d’aquest àmbit.

Pel que fa a les comarques gironines, hi ha entre 17.000 i 18.000 persones dependents, que vol dir que no es poden valer per si mateixes i que en els propers anys es podran beneficiar d’aquesta llei.

En paraules del ministre aquesta llei no només suposarà un avenç en l’atenció de les persones dependents sino també ajudarà a les famílies i contribuirà a la igualtat, ja que habitualment som les dones, dins de la família, les que tenen cura dels dependents.

Aquest projecte de llei ja té la seva traducció al parlament de Catalunya on també s’està tramitant.

Els governs progressistes i d’esquerres al nostre país estan apostant fortament pels drets de nova generació (utilitzant lèxic de les noves tecnologies i la investigació), aquells més lligats amb els drets socials i al benestar. Bona prova d’això és la llei de dependència i la llei per la conciliació de la vida laboral i familiar. Amb aquests avenços cada dia ens apropem més a Europa.