26 de maig, 2006

INSUFICIENT EN NETEJA A SALT

Des del PSC de Salt ja vam detectar que la neteja era un dels temes que més preocupa als saltencs, després del trànsit i la seguretat ciutadana, amb els resultats de l’enquesta realitzada per Sant Jordi a unes 250 persones.

La campanya de l’ajuntament de Salt pel civisme i la neteja, anunciada a la premsa el passat 24 de maig, no és més que una reacció a la insistent demanda ciutadana en aquest sentit. Aquesta campanya arriba tard. La falta de previsió de l’equip de govern es va palesa cada vegada més en assumptes que preocupen als ciutadans com és la neteja, amb el que actuen a batzegades, sense uns objectius ni planificació clara en aquest sentit.

Bon exemple de la falta de visió global, i previsió és el barri de la Massana. L’associació d’aquest barri va queixar-se, en repetides ocasions, de la deixadesa pel que fa al manteniment i la neteja. Aleshores, l’ajuntament va començar una campanya per tal que cada carrer del barri fos netejat un mínim d’un cop al mes. Aquesta iniciativa, que podria ser considerada acceptable, no és efectiva. Els divendres, després del mercat municipal, els marxants deixen totes les escombraries al lloc on ha parat i el vent s’encarrega d’escampar-ho per tot el barri. La mesura de neteja mensual dels carrers és insuficient si no va acompanyada d’una efectiva recollida d’escombraries al mercat, reclamant també civisme no només als ciutadans sino també als marxants, en aquest cas, quan recullen les seves parades.

L’equip de govern no pot exigir, mitjançant normatives, als saltencs que anem a llençar les escombraries al contenidor entre les 8 i les 10 del vespre si, a continuació no exigeix a l’empresa que realitza la recollida que comenci a fer-la a partir de es 10 de la nit. Alguns veïns han denunciat que quan van a llençar les escombraries a les 9 del vespre, el camió de la recollida ja ha passat i la bossa que llença dins l’horari legalment permès es passarà 24 hores dins al contenidor, cosa que es vol evitar.

D’altra banda, no es pot exigir als ciutadans que no deixin les bosses fora dels contenidors si aquests estan plens i són totalment insuficients. Així què han de fer els ciutadans guardar les escombraries a casa fins que un dia entre les 8 i les 10 del vespre el contenidor tingui lloc per tirar-les? En cas contrari s’estan exposant a ser sancionats amb una multa.

Finalment, les obres realitzades per l’ajuntament estan provocant problemes de neteja a la via pública. El grup municipal del PSC a l’ajuntament en diversos plens municipals ha denunciat l’abocament incontrolat, i contrari a les normatives municipals, de runa de les obres del carrer Sant Antoni i Sant Dionís a l’aparcament del costat de la Coma Cros. El mateix passa amb l’abocament de terra a una finca del carrer del Rec, provinent de la construcció de la nova escola bressol a Mas Masó.

Els serveis municipals, i entre ells la neteja a la via pública han d'estar basats en un principi de proximitat entre els ciutadans i l'Ajuntament que permeti la ràpida detecció i solució dels problemes més quotidians. Sense aquest principi els ciutadans no poden prendre consciència que l'entorn urbà és de tothom i que tenen l'obligació cívica de preservar-lo.

En aquest sentit, el guàrdia municipal de barri ha de realitzar una tasca de sensibilització dels ciutadans per a la correcta utilització de la via pública, i només llavors, si cal, sancionar les infraccions greus que es cometin.

Les campanyes massives de sensibilització dirigides a tota la població per aconseguir la seva implicació en el bon manteniment de la via pública en temes de neteja, sorolls, circulació viària, són una eina, però dins d’un pla estratègic i amb la col·laboració dels guàrdies de barri i d’agents cívics.

Estic d'acord en potenciar el civisme, però només si l’ajuntament hi posa els mitjans per fer-ho i predica amb l’exemple, cosa que fins ara no ha fet.