07 de març, 2007

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Podem pensar que tants anys de celebrar el dia internacional de la dona, queden ja poques fites per aconseguir, almenys a casa nostra. Si bé és cert, que han estat molts els avenços, encara queda molta feina per fer. Actualment existeixen formes de discriminació ben evidents. No fa gaires dies, ens podíem esgarrifar amb la notícia que la direcció d’un restaurant de Girona va suggerir a una treballadora que avortés si volia mantenir el seu lloc de treball. La proliferació de dones que practiquen la prostitució a les nostres carreteres no deixa de ser una altra forma d’esclavatge. No acabem de conèixer quina és la situació de moltes dones immigrades. I no parlem de la violència masclista que pel que va d’any ja ha costat la vida a tres dones a Catalunya. Aquests són quatre casos flagrants de discriminació de la dona a casa nostra. Els avenços legislatius, són importants i són els governs d’esquerres, els únics que han estat capaços d’afrontar amb valentia el tema de la violència contra les dones amb l’aprovació de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, la llei per l’Autonomia Personal, o la Llei per la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral. No obstant els avenços legislatius, hi ha altres tipus de discriminació, més subtil, no tant visible. Encara avui les dones cobrem un 28’8% menys que els homes, En un 83% dels casos les dones encara som les responsables de la cura de les persones dependents i que malgrat que a les universitats ja hi ha un 60% de dones llicenciades, seguim liderant el rànquing de la precarietat laboral, amb contractes temporals i en abandonament de la feina quan arriba la maternitat. Però no només hi ha aquest tipus de discriminació laboral. Altres tipus de discriminació subtil és la del llenguatge, els mitjans de comunicació,... La lluita continua!